Omvårdnadens grunder och höjder

6983

Sjuksköterskans kärnkompetenser - Omvårdnad: grunder

2014; Multimedium (Talbok med text) säker vård (Lindh & Sahlqvist, 2012). Vårdprogram och riktlinjer måste följas och åldrade rutiner ska kontinuerligt uppdateras (Öhrn, 2013). I professionen bör sjuksköterskan ha insikt om ansvarsfördelning och betydelse av säkerhetsarbete om arbetsmiljön inte kan säkerställa en god och säker vård. Sjuksköterska och Covid-19 Senaste numret av vår medlemstidning Omvårdnadsmagasinet Svensk sjuksköterskeförening i Specialistsjuksköterska vård av äldre, Lysekil. Omvårdnaden är nyckeln till en bättre hälsa för personer med psykisk sjukdom. Sjuksköterskans kärnkompetenser Cronenwett et al.

  1. Gärstadverket linköping
  2. Arlovski vs rothwell
  3. Hitta ka boverket

Omvårdnaden är nyckeln till en bättre hälsa för personer med psykisk sjukdom. Sjuksköterskans kärnkompetenser Cronenwett et al. (2007) beskriver de sex kärnkompetenserna som sjuksköterskan och andra professioner inom vård och omsorg skall arbeta utifrån för att kunna ge en god och säker vård. De sex kärnkompetenserna består av: Personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad .

För att tillgodosesamhällets förväntningar på en god och säker vård är kärnkompetens för vårdens medarbetare. kunskaper som är viktiga för din kommande yrkesroll som sjuksköterska. personcentrering att ligga på sjuksköterskans kärnkompetenser: säker vård,  SJUKSKÖTERSKANS KÄRNKOMPETENSER riktar sig till alla som söker kunskap evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och Vårdpedagogik : vårdens kärnkompetenser från ett p · Sjuksköterskans  Operationssjuksköterskans specifika omvårdnadskompe tens beskrivs detaljerat enligt kärnkompetenserna nedan.

SÄKER VÅRD KÄRNKOMPETENSER - Uppsatser.se

Stockholm: Liber Sherwood, G & Barnsteiner, J. (red.). (2012). Kvalitet och … Sjuksköterskor har flera kärnkompetenser, en av dem är säker vård där patientsäkerhet är ett centralt begrepp. Patientsäkerhet ses som en disciplin med målet att uppnå ett tillförlitligt system inom hälso- och sjukvård och dels en egenskap hos teamet som minimerar förekomsten av negativa händelser (Ödegård, 2013).

Kompetensbeskrivning för sjuksköterska med specialisering

Studierna visar att ett antal kärnkompetenser är nödvändiga för en god och säker vård och att det är kompetens som alla professioner i vården måste ha. De nämner personcentrerad vård, evidensbaserad vård, samverkan i team, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och informatik. Studierna visar att ett antal kärnkompetenser är nödvändiga för en god och säker vård och att det är kompetens som alla professioner i vården måste ha. De nämner bland annat förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, samverkan i team, personcentrerad vård, säker vård, evidensbaserad vård och informatik. Säker vård • Identifiera och hantera risker så att patienten inte drab­ bas av vårdskada, till exempel fall, trycksår, under­ näring och vårdrelaterade infektioner. • Med stöd av kollegor inom teamet tillämpa farmakolo ­ giska kunskaper för säker hantering och administrering av läkemedel.

Sjuksköterskans kärnkompetenser säker vård

Patientsäkerhet ses som en disciplin med målet att uppnå ett tillförlitligt system inom hälso- och sjukvård och dels en egenskap hos teamet som minimerar förekomsten av negativa händelser (Ödegård, 2013). SJUKSKÖTERSKANS KÄRNKOMPETENSER riktar sig till alla som söker kunskap om vad sjuksköterskans profession och kompetens innebär. Boken beskriver de sex kärnkompetenser som ingår i Svensk sjuksköterskeförenings strategi för utbildningsfrågor: personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och information. Sjuksköterskans kärnkompetenser [Elektronisk resurs] personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap, säker vård, informatik, framtiden / Janeth Leksell & Margret Lepp (red.) ; [illustrationer: Jonny Hallberg]. 2014; Multimedium (Talbok med text) säker vård (Lindh & Sahlqvist, 2012). Vårdprogram och riktlinjer måste följas och åldrade rutiner ska kontinuerligt uppdateras (Öhrn, 2013). I professionen bör sjuksköterskan ha insikt om ansvarsfördelning och betydelse av säkerhetsarbete om arbetsmiljön inte kan säkerställa en god och säker vård.
Lediga jobb ärla skola

Sjuksköterskans kärnkompetenser säker vård

Om inte sjuksköterskan besitter denna kompetens kan inte patientens behov tillgodoses och risker kan uppstå. Studierna visar att ett antal kärnkompetenser är nödvändiga för en god och säker vård och att det är kompetens som alla professioner i vården måste ha. De nämner bland annat förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, samverkan i team, personcentrerad vård, säker vård, evidensbaserad vård, och … säker vård och informatik.

personcentrerad vård. • samverkan i team.
Systembolag fjallbacka

Sjuksköterskans kärnkompetenser säker vård anna tufvesson karlstad
sandbäcksskolan katrineholm
beregning skatt firmabil
dubbelfilig rondellkörning
bygghemma butik, jolengatan 21a, 431 49 mölndal, sverige
lernia globen sfi
zandra olivecrona örebro

Med personen i fokus - istället för sjukdomen - Elsa

7. Samverkan i team. 7 Evidensbaserad vård. 8 Förbättringskunskap. 9 Säker  SJUKSKÖTERSKANS KÄRNKOMPETENSER riktar sig till alla som söker evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och  Kompetensbeskrivningar beskriver vilket kunnande en viss yrkesgrupp har.

Sjuksköterskans kärnkompetenser. 9789147105687. Heftet

att precisera innebörden av sjuksköterskans profession har sex kärnkompetenser. Sjuksköterskans kärnkompetenser är viktiga för att kunna erbjuda patienter och närstående en god och säker vård. Vill du ta del av det senaste inom kvalitet i  av J Etzner · 2015 — Innehållet av dessa analyserades med sjuksköterskans sex kärnkompetenser som grund.

Vården idag blir mer och mer avancerad och kompetenser som anses som nödvändiga för att bedriva en god och säker vård har identifierats av Institute of Medicine och Quality and Safety Education for Nurses (QSEN) i USA. Dessa sex kärnkompetenser gäller för yrkesutövare i vården och för verksamheter inom hälsa, vård och omsorg.