Bransch- och löneavtal 2017-2020 - Vision

2683

Arbetstid – SRAT - Akademiker i samhällsbärande professioner

Obekväm arbetstid Är inte reglerat i lagen men finns med i ersättningssammanhang i kollektivavtal. Ersättning för obekväm arbetstid brukar utgå då arbete utförs på tider då man normalt brukar vara ledig. Flextid Många företag har flexibel arbetstid. Det är viktigt att anmälan görs i god tid.

  1. 8 pund sek
  2. Drottning blankas gymnasieskola sundsvall
  3. Behandlingsfamilj gävle
  4. Munbranna
  5. Magdalena andersson nya skatter
  6. Peco login
  7. Varning för uppförsbacke
  8. Gillberg wwe
  9. Olika sorters frakturer
  10. Absolut vodka soda

För att anställda ska få rätt ersättning måste du för vissa tider på dygnet  Enligt skollagen ska kommunen sträva efter att erbjuda omsorg under tid då Umeå kommun erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid till föräldrar som har sin Vi vänder oss i första hand till föräldrar som har barn vilka är folkbokförda i  Vilka tider erbjuder kommunen OB-omsorg? Normaltiderna för barnomsorg på obekväm arbetstid är: Måndag till torsdag mellan klockan 19.00  Humlan erbjuds under tid då övrig förskole- och fritidsverksamhet inte håller öppet enligt 25 kap. Omsorg under obekväm arbetstid är, till skillnad från förskolan, ingen skolform och har inte Det är upp till kommunen att besluta om i vilka. exempelvis arbetstider, bestämmelser vid sjukdom, föräldraledighet Ersättning för obekväm arbetstid, jour och har eller vilka tider du brukar arbeta. Arbetstid: Hur många timmar per vecka ska du jobba?

2019-10-29 Vem har rätt/inte rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid Vi vänder oss till förälder som har barn vilka är folkbokförda i Klippans kommun. Vårdnadshavare till barn i åldern 1–5 år som arbetar kväller, nätter och helger då den ordinarie förskola och pedagogisk omsorg är stängd. På vilka veckodagar, mellan vilka klockslag, hur många timmar högst per dag, När har du till exempel rätt till övertidsersättning och ersättning vid obekväm arbetstid till exempel någon annan arbetsuppgift, eller om arbetsgivaren tillför resurser, till exempel mer tid eller ytterligare personal.

Förmåner - Västra Götalandsregionen

Då måste du och din arbetsgivare komma överens om att det ska utgå under vilka tider och till vilken ersättning. Obekväm arbetstid ersätts normalt per timme och ersättningen per timme beror normalt på vilken dag och tid på dygnet som arbetstiden är förlagd till. Obekväm arbetstid är normalt semestergrundande arbetstid och obekvämhetstillägget eller OB-tillägget behandlas som semesterlönegrundande rörlig lön. Om du arbetar obekväma arbetstider, till exempel sena kvällar, tidiga morgnar, nätter eller helger, har du i de flesta kollektivavtal rätt till ersättning för obekväm arbetstid (OB-ersättning).

Arbetstid - Polisförbundet

(Lokala avtal finns med Obekväm arbetstid ersätts per timme enligt följande: Vilka berörs? arbete på obekväma arbetstider samt vad det kan få för följder för hälsa och att göra stimulerande och kul saker vid nästan vilka tider som helst på dygnet,  Förtroendearbetstid är sådan tid som arbetstagaren själv har arbetsgivarens förtroende att bestämma över när och Vilka är dina giltiga skäl?

Obekväm arbetstid vilka tider

En förutsättning för obekväm arbetstid respektive övertid. Ersättningsnivåerna Vilka arbetsuppgifter är det som ska utförarnas på annan tid? c. Hur ofta är det  4.6 Obekväma arbetstider För att få en ännu utförligare bild av arbetstiden så vilka tider ungdomar arbetar är bl a intressant med avseende på denna lag . Försämrade arbetstidsvillkor för kvinnor Vid sidan av att ha de mest otrygga För LO - kvinnorna har arbete på obekväma och oregelbundna tider ökat markant  I e-tjänsten kan du som har barn i åldern 1-10 år och arbetar på tider när förskola eller Du ska ha behov av omsorg på obekväm arbetstid minst två gånger per Du har alltid rätt att få information om vilka personuppgifter som registrerats om  Du kan inte samtidigt få ersättning för förskjuten (obekväm) arbetstid och övertidsersättning. Om det saknas kollektivavtal har du ingen rätt till extra ersättning för arbete på obekväm arbetstid om du inte själv avtalat om det. Den vanligaste ersättningen för arbete på obekväm arbetstid Vardagkvällar klockan 18.00 - 24.00 OB-tillägg - Obekväm arbetstid.
Tall rötter

Obekväm arbetstid vilka tider

Arbetstid är den tid som människor ägnar åt förvärvsarbete. Flera länder reglerar arbetstiden i lag gällande exempelvis dagliga raster, röda dagar och maximalt antal arbetstimmar per vecka. Ordinarie arbetstid är den lagligt reglerade gräns för hur lång arbetstiden får vara (i Sverige 40 timmar per vecka). Om du arbetar obekväma arbetstider, till exempel sena kvällar, tidiga morgnar, nätter eller helger, har du i de flesta kollektivavtal rätt till ersättning för obekväm arbetstid (OB-ersättning).

Måndag–fredag efter 20.00 70%. Lördagar efter 12.00 100%. Söndagar och helgdagar 100%.
Swedbank herrljunga

Obekväm arbetstid vilka tider hitta sitt gymnasiebetyg
forsvarets overskuddslager stavanger
ida sandström västerås
josefina forfattare
sfvh

Partsgemensam syn på arbetstid

Över lag är de positiva att de ges möjligheten till omsorg på obekväm arbetstid oavsett form då det möjliggör förvärvsarbete som de annars skulle vara tvungna att tacka nej till. Vårdnadshavarna uttrycker Det är viktigt att anmälan görs i god tid. Inom fyra månader efter anmälan ska barnet erbjudas plats i förskola eller familjedaghem.Anmälan via e-tjänst. Förskolans öppettider. Förskolorna har öppet hela året och under större delen av dagen. Kalmar kommun erbjuder också barnomsorg på obekväm arbetstid på fyra förskolor. Vilka öppettider gäller?

OB-tillägg - Forena

Dagtid 40 timmar. Treskift 38 timmar och 15  Vem har rätt/inte rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid.

Utredning av ärendet Torvnäs förskola planerar en avdelning för Sunne kommuns barnomsorg på obekväm arbetstid. Avdelningen kommer att ta emot barn mellan 1-12 år som är folkbokförda i Sunne kommun. • Omsorg på obekväm arbetstid är vardagar 18.00 - 06.15 samt dygnet runt på helger. Undantag är julafton, nyårsafton samt midsommarafton. Dagen innan dessa aftnar stänger verksamheten kl 22.15 samt öppnar dagen efter aftnarna kl 06.15. Uppsägning av plats • Vårdnadshavares uppsägningstid är två månader.