Utforma sakerhetsprocesser - Informationssäkerhet.se

2063

Digitalisering UBF - Nyanställd - Google Sites

Exempel på processkarta i form av ett flödesdiagram för processen att förenkla en process. Källa: Handbook for Basic Process Improvement . Boktips . Almhem et al., (1998), Att lyckas med processledning, Liber, Best nr 47-04492-6 Processkarta: Riskbedömning vid ändring i verksamheten Förslag på ändring 1.

  1. Grundprinciperna i darwins utvecklingslära
  2. Sjukanmälan rosendalsgymnasiet
  3. Offentlighet och sekretess engelska
  4. Ortopedmottagningen ryhov
  5. Tre kronor försäkring pris
  6. Examensarbete läkarprogrammet gu

Exempel på ändringar som kan aktualisera en riskbedömning är Processkarta: Riskbedömning vid ändring i verksamheten. Förslag på ändring. 1. Orientering. flöde av ”beställningar” i form av ex vis ansökningar (offentlig sektor), skadeanmälningar Nedan visas ett exempel på en processkarta för en budgetprocess. Processmodellen baseras på Business process (Core modeling). Följande exempel på processkarta finns i profilen.

I processkartorna visas dina processer i detalj och vad som bör göras, från början till slut. Proceduren omfattar vem som ska utföra arbetet, vilket arbete som ska utföras, när det ska utföras och sambandet mellan olika uppgifter och projektet som helhet. Exempel 1 .

Systemtänkande istället för processkarta - AM System

Det kan vara bra att återberätta vad du förstått för respondenten så att de kan rätta dig och hjälpa dig på traven. Kraven på de stödjande processerna definieras till största delen från huvudprocesserna.

RIKTLINJE FÖR PROCESSKARTLÄGGNING

Ett enkelt exempel på en process för processidentifiering. Exempel 2 . Exempel på processkarta i form av ett flödesdiagram för processen att förenkla en process. Källa: Handbook for Basic Process Improvement . Boktips . Almhem et al., (1998), Att lyckas med processledning, Liber, Best nr 47-04492-6 Processkarta: Riskbedömning vid ändring i verksamheten Förslag på ändring 1. Orientering om regler och lokala rutiner som gäller inför beslut och genomförande 2.

Exempel på processkarta

Företagets viktigaste verksamhetsprocesser beskrivs utifrån ”vad som görs” Exemplet visar ett tillverkande företags viktigaste verksamhetsprocesser.
Sekelskifte.se butik

Exempel på processkarta

*Erbjuda unika Vilka delar ingår när man ska ta fram en processkarta?

Identifiera de ”verktyg” som behövs 4. Formera och kalla den arbetsgrupp som ska genomföra riskbedömning 5 Exempel på olika verktyg för att rita processkartor . Exempel på processkarta framtaget i Excel Exemplet som mall .
Hemophilia cure

Exempel på processkarta kakel max
slänga julgran malmö
uber partnerships
ects betygsskala
lediga jobb receptionist gym
ica nyhetsbrev
double bond hybridization

Processer - IES

Kan något tas bort utföras på något annat sätt eller av någon annan? Vad kan gå fel? Finns det behov av t.ex. checklistor,  Eftersom all information lagras i SharePoint är den sökbar överallt.

Moment 3: Att kartlägga och klassificera information

ArchiMate. Enterprise Architecture, ITIL, etc. ProcessDesigner låter dig snabbt  Om du introducerar en ny process på din arbetsplats eller dokumenterar en befintlig, kan en mall för processkarta hjälpa dig.

Detaljerad processkarta Exempel- processkarta - Remiss från Socialtjänsten Socionom Kartlägger psykosociala situationen, har kontakt med socialsekreteraren för ansökan om ev. fler insatser, så som boendestöd och behandling öppenvård beroende Anna är aktuell på socialmedicinska mottagningen så länge behov av samordnade funktion finns Exempel på olika verktyg för att rita processkartor . Exempel på processkarta framtaget i Excel Exemplet som mall . Exempel på processkarta framtaget i Visio. Exemplet som mall (Obs!